!!!!!!!عاشق شو عاشق خدا!!!!!!!

کشتی نجات(يا حسين(َع)َ)

من آن نورم که در شب های تاریک       

                              چراغ    رهنمای    کاروانم

در   این  دریا  منم  آن    ناخدایی     

                         که کشتی را به ساحل می رسانم

   + بی نهایت ; ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
comment نظرات ()

بنده ی عشقم و....

در کانون دلهای مومنین محبتی نهفته و ویژه نسبت به حسین(َع)َ وجود دارد.(پیامبر اکرم(ص))

                             ===============

حر و آزادم و روزی که زمادر  زادم

                                 آمد  الطاف  حسینی  به مبارک بادم

سر از آن روز به زیر قدمش بنهادم

                                فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

           بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

   + بی نهایت ; ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
comment نظرات ()

شاخه گلی از گلستان نهج البلاغه(يا علی)

زمانی می شود که کسی از آن نجات و رهایی نمی یابد مگر مومن خداپرست بی نام و نشان که اگر حاضر گردد کسی او را نمی شناسد واگر غایب باشد کسی در صدد جستجویش بر نمی آید.این چنین اشخاص چراغ های هدایت و نشانه های روشن هستند برای روندگان در شب تاریک.در میان مردم برای فتنه و فساد و سخن چینی رفت و آمد نمی کنند.عیبها و بدی های خلق را آشکار نمی کنند.سفیه و بیهوده گو نیستند.خداوند درهای رحمتش را برای آنها می گشایدو سختی عذابش را از آنها برطرف می سازد.

                         ===============

خدا رحمت کند مردی را که اندیشه کند و عبرت گرفته بینا شود که آنچه از دنیا باقی مانده به زودی نابود است و آنچه از آخرت موجود است زوال ناپذیر است و همواره بوده است و آنچه که به حساب می آید به پایان می رسد و هر چه انتظار دارید آینده است و هر آینده ای نزدیک است

   + بی نهایت ; ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
comment نظرات ()

ساعتی درنگ کن

در حدیث است که:حضرت آدم(ع) در ضمن اندرز به فرزندانش فرمود:

هر کاری را که خواستید انجام دهید ساعتی درنگ کنید زیرا اگر من

ساعتی درنگ نموده بودم آنچه که به سرم آمد نمی آمد

                           =================

گفت و خوش گفت  آن  فقیه  متقی

                                        نیست علمی غیر علم عاشقی

عقل و علم و عشق هرجا جمع شد

                                        عالمی  پروانه  و  او شمع  شد

   + بی نهایت ; ۱:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٢۱
comment نظرات ()

بندگان خدا محو حقند....

آیا خداوند کفایت کننده بنده ی خود نیست؟(سوره زمرـ۳۶)

                     =====================

من  آمده ام  گدای  این  در  گردم

                                 مشمول   دعای  لطف  داور    گردم

با دست تهی آمدنم عیبی  نیست

                                 عیب است که با دست تهی برگردم

   + بی نهایت ; ٩:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
comment نظرات ()

شکرانه بده....

با  درد  بساز   چون   دوای  تو    منم

                                در  کس  منگر  که  آشنای  تو منم

گر بر سر کوی عشق ما کشته شوی

                                شکرانه  بده  که  خونبهای   تو منم

   + بی نهایت ; ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
comment نظرات ()

ما بقی عمر...

خوش تر   از   ایام  عشق   ایام   نیست

                           صبح  روز  عاشقان  را  شام  نیست

اوقات خوش آن بود که با دوست  گذشت

                            ما  بقی  عمر  همه  بی خبری  بود

   + بی نهایت ; ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
comment نظرات ()

تمام عمر بی نام علی هیچ!!!

عبادت  بی تولای  علی   هیچ

                 نوای عشق بی نام علی هیچ

اگر عمر دو صد نوحت ببخشند

                تمام  عمر  بی نام  علی هیچ

   + بی نهایت ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
comment نظرات ()

رد خواهد بود؟؟؟

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود

                جوینده  عشق  بی  عدد    خواهد   بود

فردا     که   قیامت    آشکارا     گردد

                هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود

   + بی نهایت ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
comment نظرات ()

تو که باشی؟؟؟؟؟

گفتم دل و دین بر سر کارت کردم

                       هر چیز که داشتم نثارت کردم

گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی

                       آن من بودم که بی قرارت کردم

   + بی نهایت ; ٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
comment نظرات ()

توان دیدن؟

مدامم  مست می دارد  نسیم  جعد  گیسویت

                     خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت

پس از چندی شکیبایی شبی یا رب توان دیدن

                      که شمع دیده افروزیم ؛در  محراب  ابرویت

   + بی نهایت ; ۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
comment نظرات ()

در حالی که.........

حدیث قدسی:

ای انسان من تو را دوست دارم تو نیز مرا دوست بدار.(مواعظ العددیه ـ۴۱۹)

                   -------------------------------------------

در حالی که تو به خداوند محتاجی

                           خداوند عاشق توست!!!

   + بی نهایت ; ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
comment نظرات ()

نفس بزرگترين دشمن

الا   ای  نفس  با  تو  کار دارم
                                شکایتها  ز   تو   بسیار   دارم
چنان  اندر  خطایا غرقه گشتی
                               که  حتی  از  بیانش  عار   دارم
من   از   آثار   زنجیر    گناهان
                               به پشت  و  گردنم   آثار    دارم
گلستان  دلم  دست  تو  دادم
                               کنون ره توشه باخود خوار  دارم
پشیمانم که در این راه سنگین
                               سگی  چون  تو  کنار  یار   دارم
به   بازار     مکافاتم     روانم
                               ولی من شرم از این دیدار دارم

   + بی نهایت ; ۱:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
comment نظرات ()

راه اندیشه و عقل

امام حسن(ع):

از راه اندیشه و عقل دنیا و آخرت بدست می آید.(بحار-ج2) 

   + بی نهایت ; ۱:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
comment نظرات ()

تا نیست نگردی...

تا نیست نگردی ره هستت ندهند

وین  مرتبه  با  همت پستت  ندهند

چون شمع قرار سوختن تا  ندهی

سر رشته عشق را به دستت ندهند

   + بی نهایت ; ۱:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
comment نظرات ()

بيا با خداوند عالم بساز

همین خانه ای را که داری مکان

                            بود  خاک  و  خشتش  تن  مردگان

قوی  پنجگان  ؛  مردمان     غیور

                           شدند  عاقبت  طعمه  مار   و  مور

تو هم گر به اعضای خود بنگری

                          شوی   خشت   بر   خانه    دیگری

بیا   با  خداوند   عالم    بساز

                         که هم چاره سوزاست وهم چاره ساز

   + بی نهایت ; ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
comment نظرات ()

خودفروشان را به کوي مي فروشان راه نيست ...

هر که خواهد گو بياوهر که خواهد گو برو 
                     کبر و  ناز  و حاجب و دربان در اين درگاه نيست
بر  در   ميخانه  رفتن کار   يکرنگان    بود
                    خودفروشان را به کوي مي فروشان راه نيست

   + بی نهایت ; ٥:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

تو مگر کمتر از.....

وحشيان جمله به تسبيح خدا مشغولند
                                      تو  مگر  کمتر  از  آن  غول  بيابان باشي
اين قدر ظلم و جفاوستم وظلم مکن
                                      چند روزي که در اين دايره  مهمان باشي

   + بی نهایت ; ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

 

   اشهد ان لااله الااله وحده لا شریک له

آیا راست می گویی؟!آیاهوای نفس نداری؟!آیابه غیر خدا توجهی نداری؟!

   + بی نهایت ; ٤:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

چگونه؟

امام علی(ع) می فرمایند:

کسی که محبت دنیا در دلش خانه کرده؛چگونه مدعی محبت خداست؟؟؟

                        =========================

تا ذره ای محبت غیرخدا در دل باشد؛محال است انسان به چیزی از اسرار الهی دست یابد

   + بی نهایت ; ۱:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

محو جمال حق بودن

جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم

                                 این متاعی است که هر بی سروپایی دارد

                             ----------------------------------------------

چقدر خوب است انسان محو جمال خدا شود......

تا ببیند آن چه دیگران نمی بینند وبشنود آن چه دیگران نمی شنوند

   + بی نهایت ; ۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

ناورده رو.....

ناورده رو به مقصد   و   ننهاده پا به راه

                                        قرب   مقام   و  قطع  بیابانت آرزوست

یوسف صفت نگشته به زندان غم اسیر

                                      شاهی مصرو:ماهی کنعانت  آرزوست

یک ره کمر نبسته به خدمت چو بندگان

                                      همواره قرب حضرت سلطانت آرزوست

   + بی نهایت ; ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

اسباب صفا!!!

امشب در میکده باز است بیایید

                         می خوردن مستانه مجاز است بیایید

ساقی زرخش پرده برافکندکجایید

                         هنگام   تماشای    راز    است بیایید

خشت از سر خم پادشه میکده برداشت

                          درهای  خرابات   باز    است  بیایید

این ساغرواین ساقی واین میکده؛این می

                         اسباب صفای همه ساز است بیایید

                                         

   + بی نهایت ; ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

راه نجات

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

              بخواست ظرف می و گفت عیب پوشیدن

   + بی نهایت ; ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

دل شب را درياب

امام صادق(ع):

 ۲رکعت نماز در دل شب برای من از دنیا و آنچه در دنیاست بالاتر است

   + بی نهایت ; ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

<عشق>

صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم

             وانگه همه بت هارا در پیش تو اندازم

صد  نقش بر انگیزم  با  روح  در امیزم

             چون نقش تو را بینم درآتشش اندازم

تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری

            یا آنکه کنی ویران هر خانه که میسازم

جان ریخته شد بر تو؛آمیخته شد با تو

          چون بوی تودارد جان؛جان را هله بنوازم

هر خونکه زمن روید؛با خاک تو میگوید

                 با مهر تو همرنگم:با عشق تو انبازم

درخانه آب و گل؛بی توست خراب این دل

                      یا خانه درآ جانا یا خانه  بپردازم

   + بی نهایت ; ۳:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

عجب خدای خوبی

 در حدیث قدسی آمده:

ای فرزند آدم همه چیزها را برای تو آفریدم و تو را برای خودم 

   + بی نهایت ; ۳:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

درد

درد من یار است و درمان نیز هم

دل  فدای او  شود  جان  نیز  هم

   + بی نهایت ; ٢:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
comment نظرات ()