!!!!!!!عاشق شو عاشق خدا!!!!!!!

قدم نه به ره عشق

روایت کنندگان علم بی شمار و رعایت کنندگان آن کمند.(امام علی(َع)َ)

                                ..........................................................

بگذر ز سر عقل و قدم نه به ره عشق              

                                         چندی پی آن رفتی و چندی پی این باش

                               ..........................................................

¤چقدر بد وقتی که آدم یک چیزی رو به کسی بگه و خودش به اون عمل نکنه.اما حتی اگه اون شخص خودش هم به اون حرف درست عمل نمی کرد باید اون حرف ازش دزدید و به اون عمل کرد.

   + بی نهایت ; ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۳/٢٦
comment نظرات ()

می پرسند؟؟؟؟

آن هنگام انداختن نظری در هوا و آهسته قدم برداشتنی در زمین در برابر عدل و داد خدا جزا داده نمی شود مگر به راستی و درستی.پس چه بسیار حجت و دلیلی که  آن روز باطل و نادرست گردد ،و عذرهایی که شخص به آن متوسل شده پذیرفته نشود پس از کردار خود بخواه آن چه را که به آن عذر تو را بپذیرند و حجت تو برقرار شود.امام علی(ع)

                                         -------------------------------------------

یاد  روزی  که  به خلوتگه عشاق روم                    

                                          طرب انگیز و طرب خیز و طرب زاد شوم

نه به میخانه مرا راه،نه در مسجد جا                    

                                          یار  را گو ، سببی ساز که ارشاد شوم 

                                                         .........................

¤و تاُمل کنید در حدیث بالا؛از انداختن نظری در هوا و آهسته قدم برداشتنی حساب کشیده می شودو مورد سوال قرار می گیرد که تو چه هدفی داشتی آهسته قدم برداشتی ؟؟؟و چه شرمنده است کسی که عذرش پذیرفته نشود!!پس کاری کن که راه یابی.

   + بی نهایت ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۳/۱٢
comment نظرات ()

من خود پر عيبم!!!

ای بنده ی خدا در عیب جویی و بدگویی از هیچکس بر اثر گناه او عجله و شتاب مکن که شایداو آمرزیده باشد و بر نفس خود از گناه کوچک ایمن و آسوده مباش که شاید بر اثر آن معذب و گرفتار باشی و هر که از شما عیب و بدی غیر خود را می داند باید خودداری نماید به جهت آنکه به عیب خود آشنا و داناست و باید شکر از اجتناب گناهی که دیگری به آن مبتلی است او را مشغول سازد(امام علی(َع)َ)

                                        -------------------------------------------

طوطى صفتى و لاف عـــرفان بزنى  

                                                   اى مور، دم از تخت "سليمان" بزنى"

فرهاد" نديده‏اى و "شيرين" گشتى  

                                                  "ياسر" نشدى و دم ز "سلمان" بزنى

 

   + بی نهایت ; ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۳/٦
comment نظرات ()

بازی و شوخی نيست

سوگند به خدا مطلب بسیار مهمی است‌‌٬حقیقت است و درست نه بازی و شوخی٬و راست است نه دروغ٬و نیست این مطلب مهم مگر مرگ که هر که را که خواند شنوانید٬و هر که را راند با شتاب است.(امام علی(ع))

                    -----------------------------------

اگر  صد  سال  مانی در یکی  روز         

                                           بباید رفت  از این کاخ دل افروز

چه خوش باغی است باغ زندگانی        

                                           گر  ایمن  بودی  از  باد  خزانی

                            --------------------------------------------------

¤خلاصه اینکه خیلی از ما قویترهاش و خوشگلترهاش و پولدارترهاش زیر صد من خاک خوابیدند وسالی ماهی یکبار کسی سراغشونم نمی گیره.کسایی که کلی طرفدار و خاطر خواه داشتن الان قبرشون معلوم نیست کجا هست . همین که سرت رو خاک بزاری بیشترین کسی که دوستت داره عمراً یک شب کنار قبرت بمونه.اون چیزی که برات می مونه کارهایی که کردی.

   + بی نهایت ; ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۳/٢
comment نظرات ()