اشهد ان لااله الااله وحده لا شریک له

آیا راست می گویی؟!آیاهوای نفس نداری؟!آیابه غیر خدا توجهی نداری؟!