پارسایان گروهی هستند از اهل دنیا که اهل آن نیستند پس در دنیا می باشند مانند کسی که اهل آن نیست.عمل آنها در آن به آن چیزی است که می بینند وبه دفع عذاب که از آن می ترسند می شتابند.بدن هاشان بین اهل آخرت در گردش است.اهل دنیا را می بینند که به مرگ جسدهاشان اهمیت می دهند و ایشان به مرگ دل های زنده ی خود اهمیت می دهند.         (امام علی(ع))
مردن ترس نداره از این بترس که دلت بمیره.بعضی کارا دل آدمو بد جور سیاه می کنه.یه کاری نکنیم که دیگه روی برگشت نداشته باشیم.دل جای کینه نیست جای خیانت نیست جای غرور نیست.آدم از دلش به آسمون می رسه.دل آدم که خوب باشه خود خدا راه رو به آدم نشون می ده.یه دل پاک از همه ی دنیا ارزشش بیشتره.فکر نکنیم چیزی رو میشه مخفی کرد آخه
خدا کاملا به اسرار غیب آسمان ها و زمین داناست وبه افکار و اندیشه ی دلها هم آگاهست(۳۸-فاطر)
عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است
                                     عاقلان دیوانه گردند ازپی زنجیر ما
روی  خوبت   آیتی  از  لطف  بر ما  کشف  کرد
                             زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

کاش که دل ما هم انقد شلوغ نبود.کاش مثل اولا پاک می موند.کاش فقط جای خودش بود.کاش که کثیف نمی شد...