بار خدایا پناه می برم به تو از این که در پیش چشم ها ظاهر من نیکو و باطن من در آنچه پنهان می دارم نزد تو زشت باشد در حالی که حفظ کنم و بد کرداریم را به سوی تو آرم که در نتیجه به بندگانت نزدیک و از خشنودی هایت دور گردم (امام علی ع)

آخ چقد وصف حال خوبیه این حدیث.عزیز اگه حال خوبی داری اگه کارت درسته اگه تا حالا خودتو قلبتو سیاه نکردی سعی کن که طرفش نری.به حسین قسم تا تهش رفتیم هیچی نبود.دو دستی اعتقادتو بچسب.

آخ که چقد دلم پره.چند ماه ننوشتم.می خواستم بگم تا هر جایی رفتی بسه!دیگه برگرد.این راه تاریک و سیاه و کثیف تا ادمو به لجن نکشه دست از سر آدم برنمی داره.خلاصه قدر خودتو بدون.

نمی خواد کنجکاوی کنی.نمی خواد یه دفعه امتحان کنی.از اول طرفش نرو.که همانا رفتنو فرو رفتن تو این منجلاب...

ای نسخه ی نامه الهی که تویی

                               وی آیینه ی جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

                               در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

شاید بخندی بهم.شاید بگی چی می گه این یارو.شاید بگی واسه من زود حالا.شاید بگی برو بابا.ولی بدون یه وقتی می فهمی که خیلی دیره.بعضی چیزارو نمی شه درست کرد.کلا دیگه سخته اینجایی که واستادی دوباره واستی

راستی از من دلگیر نشو...

فکر بهبود خود ای دل زدری دیگر کن

                               درد عاشق نشود به به مداوای حکیم

گوهر معرفت اندوز که با خود ببری

                               که نصیب دگرانست نصاب زر و سیم

دام سختست مگر یار شود لطف خدا

                               ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

دلم هنوزم پره.ای خدا.بریم.