و هرگز دنبال آنچه علم و اطمینان نداری نرو که چشم و گوش و دل همه مسئولند(اسرا_36)

فک کنم فهمیدی چی می خوام بگم...توی جمعامونو نگاه کن یکی یه چیزی می پرونه درباره  یه بنده خدایی...یکی می گه آره اون از اولم اینجوری بود فلان فلان شده...یکی دیگه می گه آره په بگو اون روز واسه چی این کارو کرد...یگی دیگه می گه اصلا اینا خوانوادگی اینجورین....یکی دیگه می گه من گفته بودم که این اینجوریه....

بابا به خدا درست نیست با آبروی مردم بازی کردن...

باور کن اونایی که اینجورین خودشون از همه بدترن...اگه به سر تا پای خودم نگاه کنم می فهمم اشتباه کسی گفتن نداره بهتره حواسم به خودم باشه....

بد خواه کسان هیچ به مقصد نرسد

                        یک بد نکند تا به خودش صد نرسد

من نیک تو خواهم و خواهی بد من

                        تو نیک ببینی  و   به  من بد نرسد

راستی رفیق خوبم که آسمون وا شده شما ازش افتادی بیرون و نور از صورتت می پاشه بیرون .همه گنه کارن و شما امامزاده و درستکار.یادت باشه:

خدا هر گردنکش متکبری را خوار و پست می گرداند(امام علی ع)

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

                                  در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست 

............

اگه دیر می نویسم اگه نیستم چند وقته حالم خوب نیست. آخه حالت خوب نباشه نمی تونی واسه خدا بنویسی...شاید بگی مریضی ؟نه مریضم نیستم... واسم دعا کنید.سرتونو درد آوردم.یا حق