با نفس خود پیکار کن باشد که او را از هوس نجات دهی.(امام موسی کاظم(ع))

خواستم بگم روزه گرفتیو با هوست جنگیدی تو این ماه...جلوی خیلی از عادتای تکراریت واستادی که خوب نبودن و بهشون نه گفتی..خدا خیرت بده ولی خیلی رک بگم خرابش نکنیم...

دیگه آخراشه.تموم شد.بعضیا قدرشو دونستنو خوش به حالشون بعضیام نه...

کاش بشه همین حالتو حفظ کنیو اون آدم قبلی نشیم دوست خوبم...

دارم به این فکر می کنم که چقدر خدا دوستمون داره و می خواد با چه ترفندایی مارو برگردونه ولی ما جوابشو نمی دیم و چقدر بده اونکه مارو آفریده و این همه به ما لطف کردرو نادیده بگیریم....یا اینکه بعد اینکه اومدیم و حرف زدیم و قول دادیم بزنیم زیرش...

خواستم بگم ...خیلی دوستت داشته...

کاش از این به بعدم هر کاری خواستیم بکنیم یه لحظه فکر کنیم

در حدیثه که حضرت آدم (ع) به فرزندانش فرمود:هر کاری را که خواستید انجام دهید ساعتی درنگ کنید زیرا اگر من ساعتی درنگ نموده بودم آنچه که به سرم آمد نمی آمد....

از بس که شکستم و ببستم توبه

                                 فریاد همی کند ز دستم توبه

دیروز به توبه ای شکستم ساغر

                                امروز به ساغری شکستم توبه

__یه دوستی بهم گفته که راست می گی حتی آدم پدر مادرشم نباید دوست داشته باشه فقط باید خدارو دوست داشته باشه!من کی همچین حرفی زدم...اگه رضایت پدر مادر نباشه یک قدم جلو نمیریم از جایی که هستیم و هر روزم عقب گرد داریم...من خیلی ام پدر مادرمو دوست دارم...وقتی که عاشق خدا شدیم به گیاه ها یا هر موجود زنده ی دیگم عشق می ورزیم حتی اونی که دشمنمونه...چه برسه به پدر مادر رفیق...دوست داشتن خدا تو دوست داشتن و عاشق بودن خلق خداست...اگر نه دروغه دروغ...

__یه عزیزی ام بهم گفته بود تو خودت به این چیزایی که میگی عمل نمی کنی شعار می دی...خواستم بگم شما از کجا می دونی...بعدم شما راست می گی ولی اگر من اشتباهم می کنم می دونم و اعتقاد دارم که این حرفا حقیقته و درسته...اعتقادم اینه...می گم واسه شمایی که خیلی خوبیو می تونی عمل کنی.ما که روسیاهیم و بارهام گفتم...یاد اون کسی که خیلی گردنم حق داره بخیر...بهمون گفت:مرواریدو از دهن سگم شده بگیرین...اگه این حرفا مرواریده باشه منم اون سگم...من شعار می دم خوب شما عمل کنید اگه درسته....ازت ممنونم بازم که منو به خودم آووردی باز...حق با شماست که من نمی تونم عمل کنم ولی هیچوقت شعار ندادم...شاید یکی تونست..هان...! شاید خود تو...

مانند آن شخص مباش که بدون اینکه عمل کند امید به سعادت در آخرت دارد و با داشتن آرزوهای طول و دراز توبه ی خود را به تا خیر می اندازد...(امام علی(ع))

 

راستی هر چی هستیم برگردیم پیشش خجالت نداره که...اون خوب می شناسه مارو حتی از خودمون بهتر...بخشنده ام هست...دنبال من و تو که روسیاهیم...نه اون خوبا...اونا که خوبن....

اگه حالت خوب شد مارو هم دعا کن عزیز...