بزرگترین زشتی آن است که زشت بدانی صفتی را که مانند آن در تو باشد...(امام علی(ع))

من فکر می کنم اگه ضعفای خودمو نقاط اشتباه زندگیمو...کارای پی در پی دردآورمو تو هر روز زندگیم که بعضی موقع ها دیوونه می شم از دست خودم رو ببینم وقتی واسه نصیحت کردن حتی اینجا نوشتنم پیدا نمی کنم....ریز به زندگیت نگاه کن لطفا!!!

یه چیز دیگه...خیلی وقته ریز شدم تو کارای قشنگ آدمای دیگه...آخ چقدر بعضیا می فهمن...چقدر با شعورن...آدم حال می کنه...به خدا یه کارایی می کنن انگار یه عمر پشتش فکره...یه عمر...کارای آس...قشنگ..شسته رفته...خدا خیرتون بده...فقط دیوونه ی این دلام...دلایی که پاکه پاکه و مغزایی که تو این شلوغ پلوغیا هنوزم خوب کار می کنه و حواسش جمعه...چقدر قشنگه طرز فکراتون...دمتون گرم...

نگو منظورت کدوم کاره...کیه...خوت دور و برتو یه نگاه بنداز...فقط خوب نگاه بنداز...انقدر زیادن اینجور آدما و اینجور طرز فکرا...

بازم این شعر یادم افتاد..گرچه شنیدین ولی خالی از لطف نیست...فکرش قشنگه..

روزی  که تو  آمدی  به  دنیا  عریان

                                     جمعی به تو خندان و تو بودی گریان

کاری بکن ای دوست که وقت رفتن

                                     جمعی به تو گریان و تو باشی خندان

و...ادامش زیاد حرف زدن دیگه...بس.