با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

                                   یا رضای دوست باید یا رضای خویشتن

خواستم بگم عشق اون بقل عشق به پول عشق به ماشین عشق به خونه جا نمی گیره...خواستم بگم نه اینکه آرزو خوب نیست وقت کمه!خواستم بگم این چیزا خوبه ها ولی بهش دل نبستن بهتره...خواستم بگم برگشتن تو راه اون از همه ی اینا بالاتره...خواستم بگم فقط رضایت اون مهمه نه مردم.نه رییسمون.نه داداشمون.نه دوستمون.نه خودمون.اینام جای خود ولی اون مهمه چی می گه!

خواستم بگم...بی خیال...اصلا همین یه بیت شعر بس بود...