هر کس رمضان را از روی ایمان و برای خدا و پاداش او روزه بگیرد و به عبادت برخیزد گناهان گذشته اش آمرزیده می شود.(پیامبر (ص))

درسته هوا خیلی گرمه...درسته تشنت می شه...خسته ای.ولی بدون با آدمایی که روزه نمی گیرن یه فرقی داری...اونایی که اصن نمی دونن روزه چیه...می گن سختمونه...می گن گشنمون می شه...می گن سیگار نکشیم عصبی می شیم و و و و...آره.تو فرق می کنی واسه خدا...شک نکن اون که می ترسه و عقب می کشه با اونی که حمله می کنه به سختی ها واسه خدا خیلی فرق می کنن...بحث اراده هاست...اراده ی تو همیشه قوی تره دوست من...پاداشت محفوظ...یه روزی فرقت با بچه زرنگا که خودشون فکر می کنن خیلی می فهمن معلوم می شه...پس مثل کوه محکم باش...که از کوه هم محکم تری...اونا نمی تونن...ضعیفن...سرت به کار خودت باشه...

همت مومن در نماز و روزه و عبادت است و همت منافق در خوردن و نوشیدن مانند حیوانات(حضرت محمد(ص))

پس سرتو بالا بگیر و به خودت افتخار کن که سیرابی ابدی از آن توست...

ولی همین دین گفته اگر مریضی نباید روزه بگیری پس پافشاری نکن که امر امر خدای توست...وقتی دلت می خواد روزه بگیری ولی مریضی انگار روزه ای...

یه چیز دیگه تمرین کن وقتی روزه می گیری خوش اخلاق باشی...این قشنگه...

دلا  در  روزه  مهمان  خدایی

                                    طعام  آسمانی  را  سرایی

درین مه چون در دوزخ ببندی

                                   هزاران  در ز جنت برگشایی