!!!!!!!عاشق شو عاشق خدا!!!!!!!

رد خواهد بود؟؟؟

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود

                جوینده  عشق  بی  عدد    خواهد   بود

فردا     که   قیامت    آشکارا     گردد

                هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود

   + بی نهایت ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
comment نظرات ()