!!!!!!!عاشق شو عاشق خدا!!!!!!!

ما بقی عمر...

خوش تر   از   ایام  عشق   ایام   نیست

                           صبح  روز  عاشقان  را  شام  نیست

اوقات خوش آن بود که با دوست  گذشت

                            ما  بقی  عمر  همه  بی خبری  بود

   + بی نهایت ; ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
comment نظرات ()