امام علی (ع): افراد شایسته یاد (عشق) خدا را به جای همه ی نعمت های دنیا انتخاب کردند.

    ما را به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

                                   که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم

                   ======================

دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود 

                                دل ها همه آماده ی پرواز شود

با  بوی  محرم  الحرام  تو   حسین

                                ایام  عز ا   و  غصه   آغاز  شود