امام حسن عسگری (ع): هیچ بلائی نیست مگر این که نعمتی دارد که محیط به آن بلاست.

          یکی وصل و یکی هجرون پسندُم

                                یکی درد و یکی درمون پسندُم

           مُو از درمون ودرد و وصل وهجرون

                                پسندُم  آنچه  را جانون پسندُن

¤<<امام حسین (ع) بی شک عاشق بوده و هست.>>