با نفس خود پیکار کن باشد که او را از هوس نجات دهی(امام موسی کاظم(َع)َ)

                             ---------------------

¤هر چی مشکل داریم هر چی گرفتاری هر چی غم و اندوه علتش این نفس.اگر روزی از دست خواسته ها و رویاهامون تونستیم فرار کنیم اون موقع یک نفسی می کشیم .همه کارامون رو هوس شده(خودم می گم).خدایا به تو امید دارم اگر نه لحظه ای نفس نمی کشیدم.......