آیت الله حسن زاده آملی: الهی ذوق مناجات کجا و شوق کرامات کجا.

                                                                       ( کتاب الهی نامه)

--------------------------------------------------------

¤همین یه جمله خیلی جای حرف داره من توضیحی نمی دم که خودتون خوب فکر کنید