!!!!!!!عاشق شو عاشق خدا!!!!!!!

ترسم نفروشند متاعی که خريدند

روزی شما ضمانت شده نباید اولی باشد از به جا آوردن عمل صالح که بر شما واجب گردیده وآنچه که به شما واجب بوده ساقط گردیده.پس به عمل بشتابید و از مرگ ناگهانی بترسید زیرا امیدی به بازگشت عمر نیست چنانکه به بازگشت روزی امید هست(امام علی)

                       ------------------------------------------------

چون  خلق  درآیند  به  بازار   حقیقت

                                             ترسم  نفروشند  متاعی  که  خریدند

کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است

                                             کین جامه به اندازه ی هر کس نبریدند

                      -----------------------------------------------

¤ای وای بر ما زمانی که صدامون کنن و بگن چی کار کردی.پول جمع کردم.۱۰تا خونه داشتم.۱۰تا ماشین.کدوم اینا به درد می خوره کدومش؟؟؟!البته مخالف تلاش و کار نیستم.کار مومن عین عبادت.ولی پول جمع کردنی که با حرص باشه و خیرت به کسی نرسه......

   + بی نهایت ; ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱/٢٦
comment نظرات ()