امام علی (ع): انسان را به ندانی همین بس که قدر خود را نداند آنچنان که هست.

                                                                 (نهج البلاغه)

                               -----------------------------------------

به نظرت قیمت انسان چقدره ؟!! به اندازه ی  یه ماشین؟  ...یا یه خونه؟ ...یا کلی پول؟ ...یا اصلا به نظرت ارزش داره یه آدم خودش رو بفروشه حتی به قیمت همه چیزهای دنیا؟

تصمیم با خودت.....

ولی به قولی از خدا جز خدا را خواستن کم خواستن است.