برای حق هرجا و به هر سختی باشد اقدام کن.(امام علی(ع))

                         ..........................................................................

در ازل  دادست  ما  را  ساقی  لعل  لبت          

                                 جرعه ی جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان         

                                جان  به  غم هایش سپردم نیست  آرامم هنوز

                         ..........................................................................

¤بعضی موقع ها دیدین آدم چه جوری بین دوراهی گیر می کنه.هر لحظه به فکرش می زنه که اون معصیت انجام بده و  این نفس چقدر قدرت پیدا می کنه.فکر می کنی اگه این کارو بکنی دیگه به همه چی رسیدی ،خواسته ی دیگه ای نداری اما یکی بعد از یکی دیگه می آد سراغت.اون وقت که همه چی رو از دست می دی و بر خلاف خواسته ی خدا عمل کردی.اما راه مقابلش اینه که رو نفست پا بذاری و بهش بگی ارزش من بیشتر از ایناست.