ای انسان چه چیز تو را بر گناه کردنت دلیر گردانیده و چه چیز تو را به پروردگارت به غرور آورده و چه چیز تو را به تباه کردن خویش مانوس ساخته؟(امام علی(ع))

                                  --------------------------------------------

ذره ی خاکم و در کوی توام جای خوشست          

                                       ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

پیر  میخانه  سحر  جام  جهان  بینم   داد              

                                        وندران  آینه  از  حسن تو  کرد  آگاهم

                                  --------------------------------------------

¤واقعا ما چه فکری می کنیم که نافرمانی خدایی که در وهم هم به عظمت اون پی نمی بریم رو می کنیم؟