¤درخشش نور رحمت حسینی؛ وفای عباسی و عبودیت سجادی بر راهیان شهود و شهادت مبارک باد***

                                   ----------------------------------------

حضرت علی (ع) می فرماید: بترس که خداوند تو را به هنگام گناهان بنگرد و در طاعت خویش نیابد آنگاه از زیانکارانی؛ هر گاه نیرومند شدی توانت را در طاعت پروردگار به کار گیر وهرگاه ناتوان گشتی ناتوانی را در نافرمانی خدا قرار ده.  نهج البلاغه حکمت -۳۸۳

  فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی                

                                           بخواه  جام  و  گلابی  به  خاک  آدم  ریز

 پیاله  بر   کفنم   بند  تا  سحرگه   حشر                 

                                           به  می  ز  دل  ببرم  هول  روز  رستاخیز

 فقیر  و  خسته  به  درگاهت  آمدم  رحمی               

                                          که  جز  ولای توام نیست هیچ دست آویز

 بیا که  هاتف  میخانه  دوش  با  من  گفت               

                                          که  در  مقام  رضا  باش  و  ز قضا  مگریز

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست        

                                        تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز