«گزیده ای از  نهج  البلاغه» 

حضرت علی (ع) می فرماید: زهد بین دو کلمه از قرآن است ؛ که خدای سبحان فرمود : «تا بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخورید و به آنچه به شما رسیده شادمان مباشید» کسی که بر گذشته افسوس نخورٍد و به آینده شادمان نباشد همه جوانب زهد را رعایت کرده است.     (حکمت ۴۳۹)

و در جایی دیگر می فرماید: برترین زهد پنهان داشتن زهد است. (حکمت ۲۸ )

و در وصف زاهدان می فرمایند: خوشا به حال آنان که از دنیای حرام چشم پوشیدند و دل به آخرت بستند ؛ آنان مردمی هستند که زمین را تخت ؛ خاک را بستر ؛ آب را عطر و قرآن را پوشش زیرین و دعا را لباس روئین خود قرار دادند و با روش عیسای مسیح با دنیا برخورد کردند.    (حکمت ۱۰۴)

*این یکی هم در مورد توبه است تو این شبهای قدر فکر کنم لازم باشه*

و می فرمایند: ... در دنیا جز برای دو کس خیر نیست: یکی گناهکاری که با توبه جبران کند ؛ و دیگر نیکوکاری که در کارهای نیکو شتاب ورزد.       (حکمت ۹۴)

فارغ   از   هر   دو   جهانم   به   گل   روی علی                  از خم دوست جوانم به خم موی علی

طی کنم عرصه ی ملک و ملکوت از پی دوست                   یاد  آرم  به  خرابات  چو  ابروی    علی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- تو رو خدا تو این شبها من و بی نهایت رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید.  

- در ضمن از اینکه دوباره  قالب رو عوض کردیم معذرت می خوام اون قبلی کوچیک بود یادداشت ها بهم می ریخت فعلا این رو گذاشتیم ؛ شاید بازم تغییر کنه.