« ... ای بندگان من که نسبت به خود اسراف کرده اید، از رحمت خداوند نا امید نباشید. خداوند مطمئنا تمامی گناهان را می بخشد که بسیار آمرزنده و مهربان است.»              

                                                                                  آیه ۳۵ سوره زمر

امام علی (علیه السلام) می فرمایند: خدا در [باب] شکر گزاری را بر بنده ای نمی گشاید که در  فزونی نعمت ها را بر او ببندد، و در دعا را بر روی او باز نمی کند که دراجابت کردن را نگشاید، و در توبه را باز نگذاشته که در آمرزش را بسته نگه دارد. 

                                                                            نهج البلاغه حکمت ۴۳۵ 

   =======================================

     خدا فرموده: ای بنده ی من، هر کجا هستی، برگرد بیا؛

     چون ما ناتوان و ضعیفیم، عرض می کنیم: خدای من، من دست خالی و خجالت زده و رو سیاه هستم، چه طور بیایم؟ 

     خدا می فرماید: بنده ی من، هرچه هستی، برگرد، بیا به سوی من، درگاه من در گاه ناامیدی نیست.

       ما بر می گردیم به سوی خدا، در می زنیم و به خدا عرض می کنیم: خدایا در را به رویمان باز کن؛ ما را بیرون نکن؛ آمده ایم آشتی کنیم. آشتی پذیر تویی، با ما قهر نکن، قهر کننده منم ...

   ========================================

      به گیسوی تو خوردم دوش سوگند          که من از پای تو  سر بر نگیرم

      بسوز  این  خرقه  تقوی  تو  حافظ           که گر آتش شوم در وی نگیرم