سکوت و کم حرفی یکی از راه های دریافت علم و دانش است.

سکوت وسیله ای برای جلب محبت دیگران و راهنمای خوبی هاست.(امام رضا(ع))

شد آن که اهل نظر بر کناره مي‌رفتند         هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

به صوت چنگ بگوييم آن  حکايت ‌ها           که از نهفتن آن ديگ سينه مي‌زدجوش

سخن در قید و بند تو می باشد تا آن را نگفته ای و چون به زبان آوردی تو در بند آن هستی پس زبان را نگاه دار چنان که طلا و نقره را در خزینه می نهی که بسا یک کلمه نعمتی را از دست می دهد و عذاب و گرفتاری پیش می آورد(امام علی (ع))

چه مشکلات حل نشدنی داریم که به وسیله ی این زبون به وجود اومده.با این زبون چه گناه های بزرگی کردیم،دل ها شکوندیم،غیبتها کردیم،دو به هم زنی کردیم،تهمت زدیم،مسخره کردیم،چرت و پرت گفتیم.به خدا اگه ساکت باشیم خیلی بیشتر گیرمون میاد.به جاش فکر کنیم.سفارش شده فکر کنید به آفرینش.خلاصه اینکه سعی کنیم حرف زدنمون هدف داشته باشه.یک چیز به درد خور توش باشه...

کسی که از گفتن نمی دانم روی گردان است به هلاکت و نابودی می رسد(امام علی(ع))

 من نمی دونم چرا بعضی ها هیچ سوالیو بی جواب نمی ذارن.بابا نمیکشنت اگه بگی نمی دونم.نمی دونم خیلی کلمه ی قشنگیه روش بیشتر کار کنیم.

امام علی(ع)می فرماید:آنچه را نمیدانی مگو بلکه هرچه را هم می دانی مگو زیرا خداوند سبحان بر همه ی اعضا و اندام تو احکامی را واجب کرده که روز قیامت به آنها بر تو دلیل و بهانه می آورد.

 یعنی اینکه از ما می پرسن چه هدفی داشتی این کلمه رو گفتی...

خاموشي به که وصف عشق تو                  اندر  خبر  و نشان نمي‌گنجد

--------------------------------------------------

بعد اینکه هوس زیارت امام رضا کردیم دعا کنید نصیبمون بشه.هر کی هرچی خواسته از این آقا گرفته.برا مهموناش کم نمی ذاره.من زندگیمو مدیون این بزرگوار هستم.این مطلب با فرمایشات ایشون شروع شد.