عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید

                                    ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

----------------------------------------------

« صبر کن وعده ی خدا حق است و فرا خواهد رسید. این مردم بی ایمان و یقین، تو را تکان ندهند و سبکسارت نکنند. »

                                                                 ( سوره ی روم آیه ی ۶۰ )

کسی که محبت دنیا در دلش خانه کرده چگونه مدعی محبت خداست؟

                                                                 ( امام علی علیه السلام )

از حضرت علی ( علیه السلام ) پرسیدند،‌ از کجا به این مقام رسیدی؟ فرمودند: در دروازه ی دل نشستم و غیر از خدا را راه ندادم .

« حدیث قدسی:  بنده ی من سوگند به حق خودم، دوستت دارم . پس سوگند به حق من بر تو مرا دوست بدار »

                                                                    ( ارشاد العقوب ص ۱۷۱ )

الهی آن را که عشق نیست، ارزش چیست؟

-------------------------------------------------------         

            ناورده  رو  به مقصود  و  ننهاده پا به راه

                                             قرب  مقام  و   قطع  بیابانت  آرزوست

            یوسفِ صفت نگشته به زندانِ غم اسیر

                                             شاهی مصر و ماهی کنعانت آرزوست

             یک ره کمر نبسته به خدمت چو بندگان

                                              همواره قرب حضرت سلطانت آرزوست

------------------------------------------------------

( روی صحبتم با خودمه و همه اونا که مثل من از خدا خجالت زده هستن )

 تا چشم به هم بزنیم می بینیم که دارن خاکمون می کنن و دستامون خالیه خالی مونده، نه خدا رو شناختیم و نه از عشق به اون چیزی فهمیدیم، همش تو فکر دنیا بودیم و امروز و فردا کردیم که عمرمون تموم شده و هیچی به هیچی. کدوم یکی از ما مطمئنیم که فردا هم زنده هستیم و وقت داریم که عاشق بشیم؟ از بزرگی شنیدم «تا ذره ای محبت غیر خدا در دل باشد، محال است انسان به چیزی از اسرار الهی دست یابد» پس تا دیر نشده بیاید همه با هم خالصانه از غیر او دل بکنیم و عاشق خودش بشیم. ان شا الله.