امروز(غدیر خم) دين شما را به حد كمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان دين براى شما پسنديدم                   سوره مائده ـ3

و اگر قضیه ای به این مهمی که با نبودنش و انجام نگرفتنش دین ناقص است و به حد کمال نمی رسد را درک نکنیم چه زیان بزرگی کرده ایم.و چقدر مهم است که پیامبر مردم را زیر آفتاب نگه می دارد و از آن قضیه می گوید.داستان چیست که اگر پیامبر این ماموریت را انجام ندهد رسالتش ناقص است!غدیر خم چیست که حضرت فاطمه زهرا (س) می فرمایند:خداوند پس از غدیر خم برای کسی عذر و حجتی باقی نگذاشت.

روزی که در آن پیامبر(ص) وزیری که مثلش را هارون به موسی می زند به همگان معرفی می کند.ولی و سرپرستی که پیروانش هرگز گمراه نمی شوند و به مقصد می رسند.مردی که وقتی همه ی مدعیان در سختی جنگ و از هراس مرگ از ترس به خود می لزیدند او بود که بی هیچ درنگ دشمنان را به زمین می کوبید و از موانعشان می گذشت. و چگونه درک کنیم مردی سخت تر از کوه در مقابل دشمن ،بازیچه کودکان یتیم شود و یا سبد پیرزنی را از دست او بگیرد و به او کمک کند یا...و من نیستم که می گویم هرگز او را درک نخواهیم کرد بلکه

پیامبر(ص) می فرماید: اي علي! تو را هيچكس نشناخت جز خدا و من

كس را چه زور و زهره كه وصف على كند
جبار در مناقب او گفته هل اتى
زور آزماى قلعه خيبر كه بند او
در يكديگر شكست‏ببازوى لا فتى
مردى كه در مصاف، زره پيش بسته بود
تاپيش دشمنان نكند پشت‏بر غزا
شير خدا و صفدر ميدان و بحر جود
جان بخش در نماز و جهانسوز در دعا
ديباچه مرمت و ديوان معرفت
لشگركش فتوت و سردار اتقياء
فردا كه هر كسى به شفيعى زنند دست
مائيم و دست و دامن معصوم مرتضى

اوست که میزان سنجش عمل است.اوست ترازوی دقیق عدل الهی که امام صادق (ع)  در زیارت علی (ع) عرضه می دارد:درود بر تقسيم كننده بهشت و جهنم، درود بر نعمت الهي بر نيكان

و ادعا نداریم که شیعه ی او هستیم شیعه ی او مالک اشتر است ما محب اوییم که محبت او هم بسیار ارزشمند است و پیامبر(ص)می فرماید:محبت علی(ع) حسنه ای است که با وجود آن هیچ گناهی به انسان صدمه نمی رساند.

واگر ادعای محبت او داریم نخستین گام گوش فرا دادن به فرمان اوست.و محبت بدون فرمانبری دروغ محض است.و حق چنین سرپرستی را ادا نکردن چه معصیت بزرگی است.

صداى كيست چنين دلپذير مى‏آيد؟
كدام چشمه به اين گرمسير مى‏آيد؟
صداى كيست كه اين گونه روشن و گيراست ؟
كه بود و كيست كه از اين مسير مى‏آيد؟
چه گفته است مگر جبرئيل با احمد؟
صداى كاتب و كلك دبير مى‏آيد
خبر، به روشنى روز در فضا پيچيد
خبر دهيد: كسى دستگير مى‏آيد!
كسى بزرگتر از آسمان و هر چه در اوست‏
به دستگيرى طفل صغير مى‏آيد
على به جاى محمد به انتخاب خدا
خبر دهيد: بشيرى نذير مى‏آيد!
كسى به سختى سوهان به سختى صخره
كسى به نرمى موج حرير مى‏آيد
كسى كه مثل كسى نيست، مثل او تنهاست
كسى شبيه خودش بى نظير مى‏آيد
خبر دهيد كه: دريا به چشمه خواهد ريخت‏
خبر دهيد به ياران: غدير مى‏آيد
به سالكان طريق شرافت و شمشير
خبر دهيد كه از راه، پير مى‏آيد
خبر دهيد به ياران: دوباره از بيشه
صداى روشن يك شرزه شير مى‏آيد
خم غدير به دوش از كرانه‏ها، مردى‏
به آبيارى خاك كوير مى‏آيد
كسى دوباره به پاى يتيم مى‏سوزد
كسى دوباره سراغ فقير مى‏آيد
كسى حماسه‏تر از اين حماسه‏هاى سبك‏
كسى كه مرگ به چشمش حقير مى‏آيد