عده ای آمدند گفتند گریه ی بر امام حسین ثوابش آنقدر زیاد است که از هر وسیله ای برای این کار می شود استفاده کرد. یک حرفی را امروزی ها در آورده اند ـ در مکتب ماکیاول و امثال او ـ که می گویند هدف وسیله را مباح می کند؛ هدفت خوب باشد وسیله ات هر چه شد، شد. اینها هم گفتند: ما اینجا یک هدف مقدس و منزه داریم و آن گریستن بر امام حسین علیه السلام است. حالا این گریستن روی چه فلسفه ای است، کاری به آن ندارند؛ باید گریست.

 بسیار خوب، باید گریست. به چه وسیله ای بگریانیم؟ به هر وسیله ای که شد. هدف که مقدس است، وسیله هر چه شد، شد. اگر یک تعزیه های اهانت آور هم بسازیم درست است یا درست نیست؟ گفتند: اشکی جاری می شود یا نمی شود؟ همین قدر که اشک جاری می شود، هر کاری کردید، کردید. شیپور بزنیم، طبل بزنیم، معصیت کاری کنیم، به بدن مرد لباس زن بپوشانیم، عروسی قاسم درست کنیم، جعل و تحریف کنیم. گفتند: در دستگاه امام حسین این حرفها مانعی ندارد. دستگاه امام حسین علیه السلام از دستگاه دیگران جداست. اگر اینجا دروغ گفتی، بخشیده است؛ به تن مرد لباس زن کردی، بخشیده است؛ هر گناهی اینجا کردی، بخشیده است. هدف خیلی مقدس است. در نتیجه یک افرادی در این قضیه دست به جعل و تحریف زده اند که انسان تعجب می کند.

                                                                                  (حماسه ی حسینی استاد شهید مطهری)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- هدفم از نوشتن این مطلب از کتاب استاد شهید مطهری اصلا این نیست که گریه برای امام حسین علیه السلام کم ارزش است نه ابدا. فقط بیاید منطقی باشیم و نذاریم که عزاداری امام حسین علیه السلام تحریف شود، اصل را رها نکنیم و به فرعیات بپردازیم.

ـ تو رو خدا تو این روزها من و بی نهایت رو فراموش نکنید، التماس دعای خیلی زیاد داریم.