حيات حسينی (ويژه ماه محرم)

 ببخشید که چند روز دیر شد..

     ¤¤¤ خوش بخت و خوشبختی؛ بدبخت و بدبختی

مردم گمان می کنند:

هرکه ثروت فراوان تر؛ امکانات مفصل تر؛ قدرت و احترام بیشتری دارد خوش بخت است. آنها چون خوش بختی را در راحتی می بیند هرکه زندگی راحت تری دارد را خوش بخت و هرکسی را که در رنج و سختی است بد بخت می دانند.

و ما سوگواران حسینی:

در این ایام هم رنگ شدن با کاروانی را آرزومندیم که خوش بختی مجسم بود. زندگی کردنی که لحظاتش با رضایت حسین (ع) پیوند خورده است؛ کم از شهادت در راه محبوب نیست. بیاییم این بار به هوای قرب به سالار شهیدان (ع) و در جستجوی حیاتی حسینی خوش بختی و بدبختی را از منظر دو پدر مهربان امت یعنی رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) ببینیم تا شاید زمینه ی اجابت این دعا فراهم شود که: الهم اجعل محیای محیا...

آنچه می خوانید بعضی از علا‌ئم خوش بختی و بدبختی است که از کلام نورانی این دو بزرگوار برگرفته شده است.

بدبخت کسی است که:

*بر گناه اصرار داشته باشد. (پیامبر اکرم (ص) )

*از خواسته های دلش پیروی کند. (هر چه دلش می خواهد انجام دهد). (امیرالمومنین (ع) ) 

*از عقل و تجربه اش نفعی نبرد. (امیرالمومنین (ع) )

*دوست خود را فریب دهد. (امیرالمومنین (ع) )

خوش بخت کسی است که:

*امیرالمومنین (ع) را دوست بدارد و از ایشان اطاعت کند. (پیامبر اکرم (ص) )

*فضل و مقام ما اهل بیت را بشناسد و به وسیله ی ما به خدا نزدیک شود و در محبت ما خالص و یک دل باشد. به آنچه فرا خواندیم عمل کند و از آنچه نهی کردیم دست بردارد. (امیرالمومنین (ع) )

*خویش را در اصلاح خود به رنج و زحمت اندازد. (امیرالمومنین (ع) )

*به کارهای خیر توفیق داشته باشد. (امیرالمومنین (ع) )

*از خود حساب کشد.  (امیرالمومنین (ع) )

* به علم عمل کند ( به هر آنچه می فهمد و می داند عمل کند). (امیرالمومنین (ع) )

راستی گفتیم مردم خوش بختی را در راحتی می بینند. آیا به نظر شما این فکر درست است؟ در حقیقت آنها می گویند خوش بخت کسی است که مثلاً صد سال در راحتی باشد. اما خوش بخت واقعی کسی است که صدها هزار سال در راحتی باشد و کارش به بهشت ختم شود.

امام اول شیعان می فرمایند:

«خوش بخت ترین مردم کسی است که لذت فانی و زودگذر (دنیا) را به خاطر لذت باقی و ماندگار (آخرت) ترک کند. » 

- تمامی این روایات از کتاب « میزان الحکمة » برداشت شده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید