رد خواهد بود؟؟؟

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود

                جوینده  عشق  بی  عدد    خواهد   بود

فردا     که   قیامت    آشکارا     گردد

                هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود

/ 1 نظر / 7 بازدید
عباس

اينم به عشق امير المومنين : عاشق آن است که از عشق تو ديوانه شود هر که از عشق تو ديوانه نشد عاشق نيست یا علی مدد