بنده ی عشقم و....

در کانون دلهای مومنین محبتی نهفته و ویژه نسبت به حسین(َع)َ وجود دارد.(پیامبر اکرم(ص))

                             ===============

حر و آزادم و روزی که زمادر  زادم

                                 آمد  الطاف  حسینی  به مبارک بادم

سر از آن روز به زیر قدمش بنهادم

                                فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

           بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

/ 2 نظر / 22 بازدید
هامون

به نام نور فوق کل نور سلام دوست گرامی من به روزم با سخنان امير مومنان امام علی (ع): خداوند هر نام و صفت ذات مقدسش را منزه و پاک دانند . وجودیست که با عدم سابقه ندارد و هستی او آغازی نیست . با همه چیز است و دور از همه چیز ، آنچنانکه جرم خورشید با پرتو نافذ خود کائنات را نوازش کند ، ولی خویش فرسنگها از آن بدور باشد . چرخ فلک می گردد ، ولی گرداننده ی آن از آلات و اسباب تهیدست و بی نیاز است . تنهاست ، ولی از تنهایی وحشتناک و ترسان نیست . بی کس است زیرا کسی نیست که تواند همسایه و همخوانه ی او گردد . در پناه رب العالمین

بنده خدا

دوست دارم بیشتر با دلمشغولیاتون اشنا بشم شاید بتونم از این راه اروم بشم