شاخه گلی از گلستان نهج البلاغه(يا علی)

زمانی می شود که کسی از آن نجات و رهایی نمی یابد مگر مومن خداپرست بی نام و نشان که اگر حاضر گردد کسی او را نمی شناسد واگر غایب باشد کسی در صدد جستجویش بر نمی آید.این چنین اشخاص چراغ های هدایت و نشانه های روشن هستند برای روندگان در شب تاریک.در میان مردم برای فتنه و فساد و سخن چینی رفت و آمد نمی کنند.عیبها و بدی های خلق را آشکار نمی کنند.سفیه و بیهوده گو نیستند.خداوند درهای رحمتش را برای آنها می گشایدو سختی عذابش را از آنها برطرف می سازد.

                         ===============

خدا رحمت کند مردی را که اندیشه کند و عبرت گرفته بینا شود که آنچه از دنیا باقی مانده به زودی نابود است و آنچه از آخرت موجود است زوال ناپذیر است و همواره بوده است و آنچه که به حساب می آید به پایان می رسد و هر چه انتظار دارید آینده است و هر آینده ای نزدیک است

/ 4 نظر / 28 بازدید
مريم

سلام عليکم منتخب زيبايی بود از کتاب ارجمند نهج البلاغه... اميد که به درستی از اين همه زيبايی و خرد ؛ بهره گيريم باز هم به باغ سيب بياييد التماس دعا

رها

سلام عليکم شما رو توی پيوندهام يــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــی

زينب

بر سنگ قبر من بنويسيد خسته بود اهل زمين نبود نمازش شکسته بود بر سنگ قبر من بنويسيد شيشه بود تنها از اين نظر که سراپا شکسته بود بر سنگ قبر من بنويسيد پاک بود چشمان او که دائما از اشک شسته بود بر سنگ قبر من بنويسيد اين درخت عمري براي هر تبر و تيشه دسته بود بر سنگ قبر من بنويسيد کل عمر پشت دري که باز نميشد نشسته بود بر سنگ قبر من بنويسيد کسي گريه نکند چون کسي دوستش نداشت