<عشق>

صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم

             وانگه همه بت هارا در پیش تو اندازم

صد  نقش بر انگیزم  با  روح  در امیزم

             چون نقش تو را بینم درآتشش اندازم

تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری

            یا آنکه کنی ویران هر خانه که میسازم

جان ریخته شد بر تو؛آمیخته شد با تو

          چون بوی تودارد جان؛جان را هله بنوازم

هر خونکه زمن روید؛با خاک تو میگوید

                 با مهر تو همرنگم:با عشق تو انبازم

درخانه آب و گل؛بی توست خراب این دل

                      یا خانه درآ جانا یا خانه  بپردازم

/ 0 نظر / 9 بازدید